11:07 Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 07 Năm 2024
Tên Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm Mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính Lĩnh vực nghiên cứu PP nghiên cứu Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu/ kết thúc
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bảo quản bơ sau thu hoạch Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch ThS. Nguyễn Mạnh Hiểu Từ: 20/08/2019
Đến: 22/07/2021
Mô hình không gian thực tế ảo hệ thống hang động núi lửa ở Đắk Nông và sản phẩm công nghệ 3D phục vụ bảo tồn, phát triển du lịch bền vững Đại học Khoa học - Đại học Huế ThS.KTS. Nguyễn Quang Huy Từ: 19/06/2019
Đến: 05/05/2021
Nghiên cứu chuẩn hóa nguồn dược liệu và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ gan từ cao chiết cây An xoa (Tổ kén-Helicteres sp.) tại tỉnh Đắk Nông Viện Sinh học Nhiệt đới TS. Bùi Đình Thạch Từ: 14/01/2019
Đến: 15/12/2020
Tạo lập và quản lý chỉ dẫn địa lý “Đắk Song” cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh Đắk Nông Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK. LS. Dương Thành Long Từ: 12/06/2019
Đến: 17/05/2021
Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông – Thực trạng và giải pháp Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Hà Trung Ký Từ: 18/06/2019
Đến: 25/11/2020
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ đất sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn Từ: 12/06/2019
Đến: 25/11/2020
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác và một số loại cây trồng phù hợp trên đất sau khai thác bauxite tỉnh Đắk Nông Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường Nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên Lê Hồng Lịch Từ: 14/01/2019
Đến: 08/12/2021
Giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 nhằm phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông Viện Khoa học hành chính và Chính sách công GS.TS. Nguyễn Đăng Thành Từ: 19/12/2018
Đến: 25/11/2020
Chiến lược marketing địa phương nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2025 Trường Đại học Tài chính - Marketing TS. Nguyễn Văn Hiến Từ: 18/07/2018
Đến: 31/12/2019
Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Bà Nguyễn Thị Mai Từ: 19/12/2017
Đến: 12/05/2020