09:30 Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 07 Năm 2024
Tên Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm Mục tiêu Kết quả thực hiện Thời gian bắt đầu/ kết thúc Kinh phí thực hiện
Dự án NTMN do trung ương quản lý: Xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu theo chuỗi giá trị tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Công ty CPĐT và XNK An Phong Đắk Nông KS. Nguyễn Nho Lý Từ: 04/06/2019
Đến: 30/11/2020
Dự án NTMN do trung ương quản lý: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình lúa chất lượng cao tại vùng sản xuất lúa nước huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Doãn Gia Lộc Từ: 19/06/2018
Đến: 22/07/2020
Dự án NTMN do trung ương quản lý: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng thương phẩm và tiêu thụ Gấc lai bền vững tại tỉnh Đắk Nông Trung tâm thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Huyền Trang Từ: 24/10/2017
Đến: 10/03/2020