20:00 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 04 Năm 2024
Tên Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm Mục tiêu Kết quả thực hiện Thời gian bắt đầu/ kết thúc Kinh phí thực hiện
Liên kết chuỗi giá trị hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Trung tâm phát triển nông thôn Tây Nguyên Tuyết Hoa Niê Kdăm Từ: 01/11/2020
Đến: 30/03/2023
1168305000
Điều tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm Asen trong nguồn nước ở một số vùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý Viện Nhiệt đới Môi trường ThS. Trần Tuấn Việt - Khảo sát, đánh giá thực trạng về ô nhiễm Asen trong nguồn nước sinh hoạt ở một số vùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; - Đề xuất, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp để xử lý Asen phục vụ cấp nước sinh hoạt. Từ: 15/08/2018
Đến: 10/07/2019
Nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương (nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia): Nghiên cứu sử dụng puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ NN&PTNT TS. Vũ Bá Thao Đề xuất ứng dụng các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn, đồng thời triển khai xây dựng thực nghiệm 2 km đường và đập tràn hồ Đắk Đôn, tại Thôn 9, xã Đắk Nia, TX Gia Nghĩa. Từ: 14/03/2017
Đến: 05/02/2019
Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong việc tái sử dụng tro xỉ nhà máy Công ty nhôm Đắk Nông phục vụ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Viện Thủy công, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam TS. Vũ Bá Thao Đề xuất và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong việc tái sử dụng tro xỉ nhà máy Nhôm Đắk Nông phục vụ công trình hạ tầng nông thôn tỉnh Đắk Nông phục vụ phát triển bền vững và giảm tác hại môi trường. Xây dựng 01 mô hình đường giao thông thực nghiệm. Từ: 18/07/2018
Đến: 24/09/2019
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Nông Học viện Kinh tế - Năng lượng TS. Nguyễn Thị Thảo - Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông; Dự báo tình hình và đề xuất giải pháp; Triển khai đào tạo tập huấn và xây dựng 01 mô hình lý thuyết phù hợp với đặc điểm tỉnh Đắk Nông. Từ: 11/07/2018
Đến: 12/06/2019
Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Tìm hiểu thực trạng văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông (cụ thể là 5 dân tộc M'Nông, Mạ, Ê đê, H'Mông, Dao) về các khía cạnh nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, công cụ, nghệ nhân, thợ thủ công, hoa văn, sản phẩm và không gian sử dụng sản phẩm thổ cẩm để xác định, lựa chọn sự độc đáo của thổ cẩm để làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. - Xây dựng các phương án bảo tồn các giá trị bản sắc của văn hóa thổ cẩm nói chung và nghề dệt thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông nói riêng. - Lựa chọn các phương án, giải pháp thay đổi, cải tiến nguyên vật liệu, công cụ và quy trình sản xuất; xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực nghệ nhân dệt thổ cẩm. Phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của tỉnh Đắk Nông qua hình thức du lịch văn hóa, lễ hội văn hóa thổ cẩm. Từ: 19/12/2017
Đến: 18/06/2019
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán tỉnh Đắk Nông Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên KS. Tạ Đăng Hoàn Nghiên cứu, lựa chọn và xác định các chỉ tiêu cho phép đánh giá thực tế hạn hán xảy ra tại tỉnh Đắk Nông; - Xây dựng bộ bản đồ nguy cơ hạn hán (tỉ lệ 1/50.000) chi tiết đến cấp huyện; - Xác định thời gian giám sát, thời gian cảnh báo hạn hán phù hợp với các điều kiện địa phương để sớm có biện pháp chủ động ứng phó; - Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tình hình hạn hán chi tiết đến từng huyện, từng khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk nông. Từ: 25/10/2016
Đến: 15/04/2019
“Vai trò của HĐND các cấp trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông HĐND tỉnh Đắk Nông Võ Văn Hân Đánh giá vai trò của HĐND các cấp tỉnh Đăk Nông trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của HĐND các cấp trong công tác này. Từ: 13/07/2016
Đến: 28/11/2018
Đánh giá tác động của đầu tư tư nhân và đề xuất chính sách sử dụng đầu tư công hợp lý để khuyến khích đầu tư tư nhân ĐH kinh tế PGS TS Bùi Quang Bình Đánh giá tác động đầu tư của khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông. Đồng thời đề xuất các chính sách cho chính quyền tỉnh Đắk Nông trong sử dụng đầu tư công hợp lý nhằm thu hút đầu tư tư nhân cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Từ: 13/06/2017
Đến: 29/11/2018
Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp tổng hợp để tái canh sớm cây cà phê tại tỉnh Đắk Nông Viện Bảo vệ thực vật TS Nguyễn Thị Thủy Quản lý được tác nhân gây chết cây cà phê tái canh, đề xuất quy trình trồng, tái canh sớm cây cà phê sau 6-12 tháng tại tỉnh Đắk Nông Từ: 23/07/2015
Đến: 08/03/2018