Lan Gấm

Giá: liên hệ

Tên giống Anoectochilus Roxburghii