07:12 Thứ hai , Ngày 11 Tháng 12 Năm 2023
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 112-KH/TU 29/05/2023 Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện NQ số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của BCT về phát triển và UDCN sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới Tải về