02:55 Thứ sáu , Ngày 31 Tháng 05 Năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 S?: 27 /QÐ-TTKHCN 19/01/2024 Công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ (Theo biểu đính kèm) Tải về