Nấm bào ngư

Giá: 1,000,000

Nấm bào ngư Bịch 500g