Linh chi đỏ

Giá: liên hệ

Nấm linh chi đỏ Nấm loại 1 (Bịch 250g), Nấm loại 2 (Bịch 250g), Nấm loại 2 (Bịch 330g)