Triển khai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Khoa học và Công nghệ, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ V, năm 2025

Cập nhật lúc: 02/07/2024 25