Bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa cân đồng hồ lò xo

Giá: liên hệ

Bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa cân đồng hồ lò xo đến 150 kg của công ty TNHH Sản Xuất cân Nhơn Hòa.