QĐ về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: “Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật” thuộc dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số loại hoa có giá trị cao tại tỉnh Đắk Nông”

Cập nhật lúc: 18/01/2022 392