QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: “chuyển giao công nghệ” thuộc dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số loại hoa có giá trị cao tại tỉnh Đắk Nông”

Cập nhật lúc: 04/10/2021 399