Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ Đắk Nông phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động chính trị.

Cập nhật lúc: 30/08/2022 292